Jami` at-Tirmidhi
Kirja 1 - Puhdistautumisen kirja
Kirja 2 - Rukouksen kirja
Kirja 3 - Al-Witrin kirja
Kirja 4 - Perjantaipäivän kirja
Kirja 5 - Kahden Eidin kirja
Kirja 6 - Matkustamisen kirja
Kirja 7 - Zakatin kirja
Kirja 10 - Hautajaisten kirja
Kirja 11 - Avioliiton kirja
Kirja 12 - Imeväisten kirja
Kirja 13 - Avioeron ja Li'anin kirja
Kirja 14 - Liiketoimien kirja
Kirja 15 - Luku tuomioista Allahin lähettiläältä
Kirja 16 - Verirahan kirja
Kirja 17 - Kirja laillisista rangaistuksista
Kirja 18 - Metsästyksen kirja
Kirja 23 - Jihadin kirja
Kirja 24 - Pukeutumisen kirja
Kirja 27 - Luku oikeamielisyydestä ja sukulaisuussuhteiden ylläpitämisestä hyvin
Kirja 28 - Lääketieteen luku
Kirja 33 - Al-Fitanin luku
Kirja 38 - Uskon kirja
Kirja 41 - Tiedon luku
Kirja 43 - Käytöstapojen kirja
Kirja 49 - Hyveiden luku

Kirja 1 - Puhdistautumisen kirja
Ibn 'Umar kertoi, että Profeetta sanoi: "Salatia ei hyväksytä ilman puhdistautumista, eikä hyväntekeväisyyttä Ghululista."
(Jami` at-Tirmidhi, kirja 1, hadith 1, sahih)

Abu Huraira kertoi, että Allahin lähettiläs sanoi:
"Kun muslimi tai uskovainen tekee wudun, pesten kasvonsa, kaikki paha, jota hän on katsonut silmillään, lähtee veden mukana - tai veden viimeisen pisaran mukana tai sen kaltaisella ilmauksella - ja kun hän pesee kätensä, kaikki paha, mitä hän teki käsillään, lähtee veden mukana - tai veden viimeisen pisaran mukana - kunnes hän on vapaa synnistä."
(Jami` at-Tirmidhi, kirja 1, hadith 2, sahih)

Jabir bin 'Abdullah, olkoon Allah tyytyväinen häneen, kertoi, että Allahin lähettiläs sanoi:
"Avain Paratiisiin on rukous ja avain rukoukseen on wudu."
(Jami' at-Tirmidhi, kirja 1, hadith 4, hasan)

Anas bin Malik sanoi:
"Kun Profeetta meni vessaan, hän sanoi: 'Oi, Allah, totisesti etsin turvaa sinusta.'"
Shu'bah (yksi kertojista) sanoi: "Toisella kerralla hän sanoi: 'Etsin turvaa sinusta AI-Khubthia ja al-Khablthia vastaan.' Tai 'Al-Khubthia ja Al-Khaba'ithia vastaan.'"
(Jami` at-Tirmidhi, kirja 1, hadith 5, sahih)

'Aishah olkoon Allah tyytyväinen häneen, sanoi:
"Kun Profeetta poistui vessasta, hän sanoi: 'Ghufranak.'"
(Jami` at-Tirmidhi, kirja 1, hadith 7, sahih)

Ali kertoi:
"Allahin lähettiläs lausui Koraania kaikissa tilanteissa, kunhan ei ollut Junubissa."
(Jami` at-Tirmidhi, kirja 1, hadith 146, sahih)

Kirja 2 - Rukouksen kirja
Abu Huraira kertoi, että Allahin lähettiläs sanoi: "Jos se ei tuottaisi ummalleni vaikeuksia, olisin käskenyt teitä lykkäämään Ishaa yön kolmannekseen tai sen puoleen väliin."
(Jami` at-Tirmidhi, vol 1, kirja 2, hadith 167, sahih)

Abu Barzah kertoi:
"Profeetta ei tykännyt nukkua ennen Ishaa, eikä puhua sen jälkeen."
(Jami` at-Tirmidhi, vol 1, kirja 2, hadith 168, sahih)

Salim kertoi isältään (Ibn Umarilta), että Profeetta (rh) sanoi:
"Totisesti Bilal sanoo Adhanin (rukouskutsun) yöllä, joten syökää ja juokaa kunnes kuulette Ibn Umm Maktumin Adhanin."
(Jami` at-Tirmidhi, kirja 2, Hadith 203, sahih)

Abu Amr Ash-Shaibani kertoi:
"Mies sanoi Ibn Mas'udille: 'Mikä teko on kaikkein hyveellisin?'
Hän sanoi: 'Kysyin sitä Allahin lähettiläältä. Hän sanoi: 'Salat sen ajan alussa.' Kysyin häneltä: 'Mikä sen jälkeen, oi, Allahin lähettiläs?' Hän sanoi: 'Tottelevaisuus vanhemmille.'
Sanoin: 'Mikä sen jälkeen, oi, Allahin lähettiläs?' Hän sanoi: 'Jihad Allahin tiellä.'"
(Jami` at-Tirmidhi, vol 1, kirja 2, Hadith 173, sahih)

Ibn 'Umar kertoi:
"Nukuimme Allahin lähettilään aikana masjidissa ja olimme nuoria miehiä."
(Jami` at-Tirmidhi, vol 1, kirja 2, hadith 321, sahih)

Aishah kertoi, että Allahin lähettiläs (rauha hänelle) sanoi: "Kuukautisiän saavuttaneen naisen rukousta ei hyväksytä ilman khimaria."
(Jami` at-Tirmidhi, vol 1, kirja 2, hadith 377, sahih)

Ibn Umar kertoi, että Profeetta (rauha hänelle) sanoi:
"Rukoilkaa kotonanne, älkääkä muuttako kotejanne haudoiksi."
(Jami` at-Tirmidhi, vol 1, kirja 2, hadith 451, sahih)

Kirja 3 - Al-Witrin kirja
Abu Huraira kertoi:
"Allahin lähettiläs käski minua tekemään Al-Witrin ennen nukkumista."
(Jami` at-Tirmidhi, kirja 3, hadith 4, hasan)

Kirja 4 - Perjantaipäivän kirja
Abu Huraira kertoi, että Profeetta sanoi: "Paras päivä, jona aurinko on noussut ylös, on perjantai. Sinä päivänä Adam luotiin, sinä päivänä hän saapui Paratiisiin ja sinä päivänä hänet karkotettiin sieltä. Ja Tunti ei tule kuin perjantaina."
(Jami` at-Tirmidhi, kirja 4, hadith 488, sahih)

Salim kertoi isältään, joka kuuli isoisältään, että Profeetta sanoi: "Se, joka tulee perjantaina, tehköön hän ghusl."
(Jami` at-Tirmidhi, vol 1, kirja 4, hadith 492, sahih)

Samurah bin Jundah kertoi, että Allahin lähettiläs sanoi: ”Se, joka tekee wudun perjantaina, saa siunauksen ja se, joka tekee ghuslin, niin ghusl on vielä hyveellisempi.”
(Jami` at-Tirmidhi, vol 1, kirja 4, hadith 497, hasan)

Abu Al-Ja'd - tarkoittaa Ad-Damri - kertoi, ja Muhammad bin Amrin kertomaan mukaan hän oli seuralainen:
"Allahin lähettiläs sanoi: 'Se, joka laiminlyö perjantai-rukouksen kolme kertaa peräkkäin ilman syytä, Allah laittaa sinetin hänen sydämeensä."
(Jami` at-Tirmidhi, vol 1, kirja 4, hadith 500, hasan)

Anas bin Malik kertoi:
"Profeetta rukoili perjantairukouksen, kun aurinko oli laskemassa."
(Jami` at-Tirmidhi, vol 1, kirja 4, hadith 503, sahih)

Jabir bin Samurah kertoi:
"Rukoilin Profeetan kanssa ja hänen rukouksensa oli vaatimaton ja hänen khutbansa oli vaatimaton."
(Jami` at-Tirmidhi, vol 1, kirja 4, hadith 507, sahih)

Abu Huraira kertoi, että Allahin lähettiläs sanoi: "Se, joka sanoo, 'olkaa vaiti', kun imaami on pitämässä khutbaa, on tehnyt Laghw (turhan teon)."
(Jami` at-Tirmidhi, vol 1, kirja 4, hadith 512, sahih)

Salim kertoi isältään:
"Profeetta rukoili kaksi rakaa perjantairukouksen jälkeen."
(Jami` at-Tirmidhi, vol 1, kirja 4, hadith 521, sahih)

Kirja 5 - Kahden Eidin kirja
Ibn 'Umar kertoi:
"Allahin lähettiläs, Abu Bakr ja Umar rukoilivat kahtena Eidinä ennen Khutbaa ja sitten he pitivät Khutban."
(Jami` at-Tirmidhi, vol 1, kirja 5, hadith 531, sahih)

Ibn Abbas kertoi:
"Profeetta meni ulos Al-Fitrin päivänä, joten hän rukoili kaksi Rakaa, sitten hän ei rukoillut sitä ennen, eikä sen jälkeen."
(Jami` at-Tirmidhi, vol 1, kirja 5, hadith 537, sahih)

Abu Bakr bin Hafs - ja hän on Ibn Umar bin Sa'd bin Abi Waqas - kertoi Ibn Umarilta:
"Hän meni Eidin päivänä ja hän ei rukoillut sitä ennen, eikä sen jälkeen. Hän mainitsi, että Profeetta teki niin."
(Jami` at-Tirmidhi, vol 1, kirja 5, hadith 538, sahih)

Kirja 6 - Matkustamisen kirja
Ibn Abbas kertoi:
"Profeetta meni Medinasta Mekkaan, pelkäämättä ketään muuta kuin Allahia, maailmojen herraa, ja hän rukoili kaksi rakaa."
(Jami` at-Tirmidhi, vol 2, kirja 6, Hadith 547, sahih)

Yahya bin Abi Ishaq Al-Hadrami kertoi, että Anas bin Malik sanoi:
"Menimme Allahin lähettilään kanssa Medinasta Mekkaan ja hän rukoili kaksi rakaa."
Hän sanoi: 'Sanoin Anasille: 'Kuinka kauan Allahin lähettiläs pysyi Medinassa?'
Hän sanoi: 'Kymmenen päivää.'"
(Jami` at-Tirmidhi, vol 2, kirja 6, Hadith 548, sahih)

Abdullah bin Mas'ud kertoi: "Menimme Allahin lähettilään kanssa, kun olimme nuoria miehiä, joilla ei ollut mitään. Hän sanoi: 'Oi, nuoret miehet! Teidän pitäisi mennä naimisiin, sillä se totisesti helpottaa teitä laskemaan katseenne ja suojelemaan yksityisalueitanne. Sen, joka joukostanne ei voi mennä naimisiin, tulee paastota, sillä paasto todella heikentää hänen seksuaalisia halujaan."
(Jami` at-Tirmidhi, vol 2, kirja 6, hadith 1081, sahih)

Kirja 7 - Zakatin kirja
Abu Hurairah kertoi, että Profeetta sanoi:
"Kun maksatte Zakatin, olette tehneet sen, mitä teiltä vaaditaan."
(Jami` at-Tirmidhi, kirja 7, Hadith 2, hasan)

Kirja 10 - Hautajaisten kirja
Thawban kertoi, että Profeetta sanoi:
"Totisesti muslimi pysyy Paratiisin Khurfahissa (sadonkorjuussa), kun hän vierailee toisen muslimiveljensä luona."
(Jami` at-Tirmidhi, kirja 10, hadith 3, sahih)

Kirja 11 - Avioliiton kirja
Jabir kertoi, että Profeetta sanoi: "Totisesti nainen naidaan hänen uskontonsa, hänen vaurautensa ja hänen kauneutensa takia, joten ottakaa se, jolla on uskonto ja olkoon kätenne pölyssä."
(Jami` at-Tirmidhi, kirja 11, hadith 7, sahih)

Kirja 12 - Imeväisten kirja
Umm Salamah kertoi, että Allahin lähettiläs (rauha hänelle) sanoi:
"Kuka tahansa nainen, joka kuolee siinä tilassa, että hänen aviomiehensä on tyytyväinen häneen, pääsee Paratiisiin."
(Jami` at-Tirmidhi, kirja 12, Hadith 16, hasan)

Abu Huraira raportoi, että Allahin lähettiläs (rauha hänelle) sanoi: "Täydellisen uskossaan on se, jolla on paras luonne. Ja parhaat teistä ovat ne, jotka ovat parhaita teidän naisillenne."
(Jami` at-Tirmidhi, kirja 12, Hadith 17, hasan)

Ibn Abbas kertoi, että Allahin lähettiläs (rauha hänelle) sanoi: "Allah ei katso miestä, joka menee mieheen tai naiseen takaapäin."
(Jami` at-Tirmidhi, kirja 12, Hadith 20, hasan)

Ali kertoi, että Allahin lähettiläs sanoi: "Kun joku teistä päästää ilmaa, tehköön hän wudun ja älkää menkö sisään naisiinne takaapäin."
(Jami at-Tirmidhi, kirja 7, Hadith 21, hasan)

Avioeron ja li'anin kirja
Salim kertoi, että hänen isänsä erosi vaimostaan tämän kuukautisten aikana, joten Umar kysyi Profeetalta siitä ja hän sanoi: "Käske häntä ottamaan vaimonsa takaisin, sitten eroamaan hänestä, kun vaimo on puhdas tai raskaana."
(Jami' at-Tirmidhi, kirja 13, Hadith 2, Sahih)

Kirja 14 - Liiketoimien kirja
Ibn Mas'ud kertoi:
"Allahin lähettiläs kirosi sen, joka käytti koron ja sen, joka määräsi sitä, ne, jotka todistivat sitä ja sen, joka kirjasi koron."
Hän sanoi: "Kertomukset tästä aiheesta ovat Umarilta, 'Alilta, Jabirilta [ja Abu Juhaifahilta].
'Abdullahin (bin Mas'ud) hadith on Hasan Sahih.
(Jami' at-Tirmidhi, kirja 14, Hadith 3, hasan)

Kirja 15 - Luku tuomioista Allahin lähettiläältä
['Abdullah] Ibn Abi Al-Awfa kertoi Allahin lähettilään (rauha hänelle) sanoneen:
"[Totisesti] Allah on tuomarin kanssa niin kauan kun hän ei ole epäoikeudenmukainen. Joten kun hän on epäoikeudenmukainen, Hän jättää hänet ja Shaitan huolehtii hänestä."
(Jami' at-Tirmidhi, kirja 15, Hadith 10, hasan)

Abu Maimunah kertoi, että Abu Hurairah kertoi:
"Profeetta (rauha hänelle) antoi pojan valita isänsä ja äitinsä väliltä, kun nämä erosivat."
(Jami' at-Tirmidhi, kirja 15, Hadith 37, sahih)

Kirja 16 - Verirahan kirja
'Ikrimah kertoi Ibn 'Abbasilta, että Profeetta (rh) teki verirahasta 12 000.
(Jami` at-Tirmidhi, kirja 16, Hadith 3, hasan)

Buraidah kertoi isältään, joka sanoi: "Aina kun Allahin lähettiläs (rh) lähetti matkaan armeijan komentajan, hän kehotti tätä henkilökohtaisesti; että hänellä pitäisi olla Allahin pelkoa ja koskien niitä muslimeja, jotka olivat hänen kanssaan; että hänen pitäisi olla hyvä heille. Hän sanoi: 'Taistelkaa Allahin nimessä ja Allahin kirouksessa. Taistelkaa niitä vastaan, jotka eivät usko Allahiin ja taistelkaa, älkää olko petollisia, älkää silpoko, älkääkä tappako lasta.'"
(Jami` at-Tirmidhi, kirja 16, Hadith 24, sahih)

Kirja 17 - Kirja laillisista rangaistuksista
'Ali Allahin lähettilään (rh) sanoneen: "Kynä on nostettu kolmelta; nukkuvalta, kunnes hän herää, pojalta, kunnes hän kasvaa nuoreksi mieheksi ja mielisairaalta, kunnes hän palaa järjelliseksi."
(Jami` at-Tirmidhi, kirja 17, Hadith 1, hasan)

Jabir bin 'Abdullah kertoi:
Mies Aslamin heimosta tuli Profeetan (rh) luo ja tunnusti syyllistyneensä aviorikokseen. Profeetta (rh) kääntyi hänestä poispäin ja mies tunnusti uudestaan. Sitten Profeetta (rh) kääntyi hänestä taas pois, kunnes mies oli tunnustanut neljä kertaa.
Sitten Profeetta (rh) kysyi: "Oletko sinä hullu?"
Hän sanoi: "En."
Profeetta (rh) sanoi: "Oletko naimisissa?"
Hän sanoi: "Kyllä."
Joten Profeetta (rh) antoi käskyn ja hänet kivitettiin Musallassa. Hän juoksi, kun häntä heitettiin kivillä ja hänet otettiin kiinni ja kivitettiin kuoliaaksi. Joten Allahin lähettiläs (rh) puhui hyvää hänestä, muttei tehnyt hautajaisrukousta hänelle.
(Jami` at-Tirmidhi, kirja 17, Hadith 9, sahih)

Ibn 'Umar kertoi, että Allahin lähettiläs (rauha hänelle) piiskasi ja karkotti, Abu Bakr piiskasi ja karkotti ja 'Umar piiskasi ja karkotti.
(Jami` at-Tirmidhi, kirja 17, Hadith 20, sahih)

Kirja 18 - Metsästyksen kirja
Abu Waqid Al-Laithi kertoi:
Profeetta (rh) saapui Medinaan ja heillä oli tapana silpoa kameleilta kyttyrät irti ja silpoa lampailta pakarat. Hän sanoi: "Kaikki, mikä eläimestä leikataan irti, kun se on elossa, on kuollutta raatoa."
(Jami` at-Tirmidhi, kirja 18, hadith 20, tämä on hasan)

Kirja 23 - Jihadin kirja
Ibn 'Umar kertoi, että Allahin lähettiläs (rh): "Jos ihmiset tietäisivät, mitä minä tiedän yksin olemisesta, ratsastaja ei matkustaisi yöllä" - tarkoittaen yksin.
(Jami` at-Tirmidhi, kirja 23, hadith 4, sahih)

Kirja 24 - Pukeutumisen kirja
Qatadah kertoi:
"Kysyin Anas bin Malikilta: 'Millaiset olivat Allahin lähettilään (rauha hänelle) sandaalit?'
Hän sanoi: 'Niissä oli kaksi hihnaa.'"
(Jami` at-Tirmidhi, kirja 24, hadith 60, tämä on hasan)

Kirja 27 - Luku oikeamielisyydestä ja sukulaisuussuhteiden ylläpitämisestä hyvin
Bahz bin Hakim kertoi isältään, joka kertoi isoisänsä sanoneen:
"Sanoin: 'Oi, Allahin lähettiläs (rh)! Kuka ansaitsee eniten kunnioitustani?'
Hän sanoi: 'Äitisi.'
Sanoin: 'Kuka sitten?'
Hän sanoi: 'Äitisi.'
Sanoin: 'Kuka sitten?'
Hän sanoi: 'Äitisi.'
Sanoin: 'Kuka sitten?'
Hän sanoi: 'Sitten isäsi, sitten seuraavaksi läheisimmät sukulaiset, sitten seuraavaksi läheisimmät sukulaiset.'"
(Jami` at-Tirmidhi, kirja 27, Hadith 1, hasan) Abu Huraira kertoi, että mies tuli Allahin lähettilään luo ja sanoi: "Opeta minulle jotain, mikä ei ole liikaa minulle, jotta saattaisiin ehkä kestää sen".
Profeetta (rh) sanoi: "Älä suutu."
Hän toisti pyyntönsä monia kertoja ja joka kerta Profeetta (rh) vastasi: "Älä suutu."
(Jami` at-Tirmidhi, kirja 27, Hadith 126, sahih)

Ibn 'Umar kertoi, että Profeetta (rh) sanoi: "Alistaminen tulee olemaan pimeyttä Tuomiopäivänä."
(Jami` at-Tirmidhi, kirja 27, Hadith 136, sahih)

Abu Huraira kertoi: "Allahin lähettiläs (rh) ei koskaan kritisoinut mitään ruokaa. Jos hän piti siitä, hän söi sen, ja jos ei, hän jätti sen."
(Jami` at-Tirmidhi, kirja 27, Hadith 137, sahih)

Kirja 28 - Lääketieteen luku
Usamah bin Sharik sanoi:
Jotkut beduiinit kysyivät: "Oi, Allahin lähettiläs (rh), tuleeko meidän hoitaa sairaitamme?"
Hän sanoi: "Kyllä, oi, Allahin palvojat! Käyttäkää hoitoja. Sillä totisesti Allah ei ole tehnyt sairautta ilman, että olisi tehnyt sille myös parannuksen" - tai - "hoidon. Paitsi yhden sairauden."
He sanoivat: "Oi, Allahin lähettiläs (rh)! Mikä se on?"
Hän sanoi: "Vanha ikä."
(Jami` at-Tirmidhi, Vol 4, kirja 2, Hadith 2038, sahih)

'Aisha kertoi:
Aina kun joku Allahin lähettilään (rh) oli (kuumeisesti) sairas, hän käski valmistaa lientä. Sitten hän käski heidän ottaa lientä. Ja hän sanoi: "Se vahvistaa murheellista sydäntä ja poistaa huolet sairaan sydämestä, aivan kuin poistaisitte lian hänen kasvoiltaan vedellä."
(Jami` at-Tirmidhi, Vol 4, kirja 2, Hadith 2039, hasan)

Anas kertoi:
Jotkut ihmiset Urainahista saapuivat Medinaan ja he tunsivat olonsa epämukavaksi ilmaston takia. Joten Allahin lähettiläs (rh) lähetti heille kameleita hyväntekeväisyydeksi. Hän sanoi: "Juokaa heidän maitoaan ja virtsaansa."
(Jami` at-Tirmidhi, Vol 4, kirja 2, Hadith 2042, sahih)

Asma' bint 'Umaish sanoi:
Sanoin: "Oi, Allahin lähettiläs (rh)! Jotkut Jafarin lapset kärsivät yltyvästä silmätulehduksesta, joten pitäisikö minun hoitaa heitä Ruqyalla?"
Hän sanoi: "Kyllä, sillä totisesti, jos olisi mistään, mikä voisi päihittää Määräykset, se olisi paha silmä."
(Jami` at-Tirmidhi, Vol 4, kirja 2, Hadith 2059, sahih)

Abu Huraira kertoi, että Profeetan (rh) seuralaiset sanoivat:
"Tryffelit ovat maan isorokko."
Joten Allahin lähettiläs (rh) sanoi: "Tryffelit ovat mannan muoto ja niiden neste on parannus silmälle. Al-'Ajwah (taatelit) ovat Paratiisista ja niissä on parannus myrkylle."
(Jami` at-Tirmidhi, Vol 4, kirja 2, Hadith 2068, hasan)

Kirja 33 - Al-Fitanin luku
Mujammi' bin Jariyah Al-Ansari sanoi:
Kuulin Allahin lähettilään (rauha hänelle) sanovan:
"Eesa bin Maryam tappaa Dajjalin Luddin portilla."
(Jami at-Tirmidhi, kirja 33, Hadith 87, hasan)

Kirja 38 - Uskon kirja
Abu Huraira kertoi, että Allahin lähettiläs (rauha hänelle) sanoi: ”Minun on käsketty taistella ihmisiä vastaan, kunnes he sanovat ”La Ilaha Illallah" ja jos he sanovat sen, heidän verensä ja omaisuutensa ovat suojeltuja minulta, paitsi se, mikä tekee sen heille pakolliseksi ja heidän tilintekonsa on kiinni Allahista.”
(Jami` at-Tirmidhi, vol 5, kirja 38, Hadith 2606, sahih)

Ibn ’Umar kertoi, että Allahin lähettiläs (rauha hänelle) sanoi: ”Islam perustuu viiteen: todistukseen, että La Ilaha Illallah ja että Muhammad on Allahin lähettiläs, Salatin tekemiseen, Zakatin antamiseen, Ramadan-kuukauden paastoamiseen ja Hajjin tekemiseen Taloon.”
(Jami` at-Tirmidhi, vol 5, kirja 38, Hadith 2609, sahih)

Ibn ’Umar kertoi, että Allahin lähettiläs (rauha hänelle) kulki miehen ohi ja tämä nuhteli veljeään vaatimattomuudestaan, joten Allahin lähettiläs (rauha hänelle) sanoi: ”Al-Haya’ on osa uskoa.”
(Jami` at-Tirmidhi, vol 5, kirja 38, Hadith 2615, sahih)

Jabir kertoi, että Profeetta (rauha hänelle) sanoi: ”Orjan ja shirkin tai epäuskon välillä on Salatin hylkääminen.”
(Jami` at-Tirmidhi, vol 5, kirja 38, Hadith 2619, sahih)

Abu Musa Al-Ash'ari kertoi, että Profeetalta (rauha hänelle) kysyttiin: ”Kuka muslimeista on hyveellisin?”
Hän sanoi: ”Se, jonka kielen ja käden vahingoilta muut muslimit ovat turvassa.”
(Jami` at-Tirmidhi, vol 5, kirja 38, Hadith 2628, sahih)

Ibn Mas’ud kertoi, että Allahin lähettiläs (rauha hänelle) sanoi: ”Muslimin loukkaaminen sanallisesti on tottelemattomuutta ja häntä vastaan taisteleminen epäuskoa.”
(Jami` at-Tirmidhi, vol 5, kirja 38, Hadith 2635, sahih)

Kirja 41 - Tiedon luku
Abu Huraira kertoi, että Profeetta (rauha hänelle) sanoi: "Se, joka valitsee tiedon hankkimisen polun, Allah tekee hänelle helpoksi Paratiisiin vievän polun."
(Jami` at-Tirmidhi, kirja 41, Hadith 2, sahih)

Abu Az-Zinad kertoi:
"Ibn Jarhad kertoi minulle isältään, että Profeetta (rauha hänelle) ohitti tämän, kun tämän reisi oli näkyvillä, joten Profeetta (rh) sanoi: 'Peitä reitesi, sillä totisesti se on osa 'Awraa.'"
(Jami` at-Tirmidhi, Vol 1, kirja 41, Hadith 2798, hasan)

Kirja 43 - Käytöstapojen kirja
Zaid bin Arqam kertoi, että Allahin lähettiläs (rauha hänelle) sanoi: "Se, joka ei lyhennä viiksiään, ei kuulu meihin."
(Jami` at-Tirmidhi, Vol 1, kirja 41, Hadith 2761, sahih)

'Abdullah kertoi, että Profeetta (rauha hänelle) kirosi naiset, jotka tekivät tai ottivat tatuointeja, naiset, jotka poistivat kasvoistaan karvoja kaunistautuakseen muuttamalla Allahin luomusta.
(Jami` at-Tirmidhi, Vol 1, kirja 41, Hadith 2782, sahih)

Ibn 'Abbas kertoi: "Allahin lähettiläs (rauha hänelle) kirosi miehet, jotka matkivat naisia ja naiset, jotka matkivat miehiä."
(Jami` at-Tirmidhi, Vol 1, kirja 41, Hadith 2784, sahih)

Kirja 49 - Hyveiden luku
Ibn Jaz kertoi:
"En ole nähnyt ketään, joka hymyili enemmän kuin Allahin lähettiläs (rh)." (Jami` at-Tirmidhi, vol 1, kirja 46, Hadith 3641, hasan)

'Abdur-Rahman bin 'Awf, kertoi, että Allahin lähettiläs (rauha hänelle) sanoi:
"Abu Bakr on Paratiisissa, 'Umar on Paratiisissa, 'Uthman on Paratiisissa, 'Ali on Paratiisissa, Talhah on Paratiisissa, Az-Zubair on Paratiisissa, 'Abdur-Rahman bin 'Awf on Paratiisissa, Sa'd bin Abi Waqqas on Paratiisissa ja Abu 'Ubaidah bin Al-Jarrah on Paratiisissa."
(Jami-at Tirmidhi, Vol 1, kirja 46, Hadith 3747, sahih)

Jabir kertoi:
"Allahin lähettiläs (rh) rukoili anteeksiantoa minulle Kamelin yönä, kaksikymmentäviisi kertaa."
(Jami` at-Tirmidhi, vol 1, kirja 46, Hadith 3852, sahih)